SF-3280 磁簧管型 车规级

 

 

 技术参数

最大工作电压

DC 200V 
最大工作电流 DC1.0A
安装方式 垂直安装(从上或从下插入)
动作方式                  浮子升降式                                 
工作温度 '-40℃ ~ +125℃
检测范围 最大释放距离为66.5mm
最小释放距离为57.6mm
首页    磁控传感器    SF-3280 磁簧管型 车规级

产品中心